Skip to main content

Vaat
 

Door een verminderde doorbloeding kunnen pijnklachten in uw benen (of been) ontstaan. De medische term voor deze aandoening is Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) of Claudicatio Intermittens, in de volksmond wordt het ook wel etalagebenen genoemd.

PAV is een veel voorkomende, vaak niet herkende, aandoening die wordt veroorzaakt door aderverkalking/ dichtslibben van de aderen (atherosclerose). Het komt vaak voor in o.a. de slagaders van het been. PAV kan ernstige gevolgen hebben. Het starten met fysiotherapeutische behandeling  (aangesloten bij Chronisch Zorgnet fysiotherapeut) via een verwijzing van de vaatchirurg of huisarts geeft vaak al voldoende resultaat om niet tot een operatie over te hoeven gaan . Dit blijkt nog maar bij 11% noodzakelijk. Volhouden is hierbij essentieël.

Na looptraining onder leiding van een fysiotherapeut (aangesloten bij Chronisch Zorgnet) is een ingreep bij de vaatchirurg (dotterbehandeling of vaatoperatie) nog maar bij 11 % van de patiënten nodig.

U heeft een verhoogd risico op het krijgen van PAV als u:

 • ouder dan 50 bent;
 • uit een familie komt waarin hart- en vaatziekten voorkomen;
 • rookt of heeft gerookt;
 • een hoge bloeddruk heeft;
 • diabetes heeft;
 • een hoog cholesterol niveau heeft;
 • overgewicht heeft;
 • te weinig lichaamsbeweging heeft.

Fysiotherapie

Door middel van een oefenprogramma in de fysiotherapiepraktijk, zowel individueel als in groepsverband, wordt er met u specifiek getraind om de doelstellingen te bereiken. Vooral loopoefeningen, kracht- en conditionele oefeningen maken deel uit van uw programma.

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is het uitvoeren van huiswerkoefeningen om het ‘loopgedrag’ in de thuissituatie te verbeteren. Het programma kan, afhankelijk van de ernst van de problematiek, de duur hebben van enkele maanden tot een jaar.

Behandeldoelstellingen kunnen zijn:

 • vergroten van de pijnvrije en totale loopafstand;
 • verbeteren van het (duur)uithoudingsvermogen;
 • verhogen van de pijntolerantie / leren ‘door de pijn heen te lopen’;
 • overwinnen van angst voor inspanning;
 • verbeteren van het looppatroon;
 • ontwikkelen van een actieve leefstijl;
 • verbeteren van specifieke vaardigheden zoals traplopen;
 • geven van informatie en voorlichting.

Voor wie?

De behandeling is bedoeld voor mensen waarbij de diagnose ‘claudicatio intermittens’ oftewel etalagebenen is gesteld door uw huisarts of medisch specialist. De mensen worden met een verwijzing doorgestuurd naar de gespecialiseerde fysiotherapeut.

Vergoeding van de therapie vindt plaats vanuit de basisverzekering gedurende maximaal 1 jaar. Een verwijzing van een arts is hiervoor noodzakelijk.

Werkwijze

Een traject ‘gesuperviseerde looptherapie’ en leefstijlbegeleiding begint met een ‘intake’-gesprek bij een Fysiotherapeut therapeut die is gespecialiseerd in etalagebenen. Tijdens dit gesprek uw klachten en beperkingen in bewegingsmogelijkheden besproken. Ook zal de maximale loopafstand en conditie van u, worden bepaald middels een loopbandtest of een andere aangepaste test. Gedurende het traject zal deze test meerdere malen worden herhaald om uw vooruitgang te kunnen bepalen.
Op basis van de resultaten van de looptest en het klachtenpatroon stelt de therapeut samen met u een persoonlijk trainingsschema op. De eerste weken van dit schema zijn zeer intensief, zo’n 2 tot 3 trainingen per week. Het trainingsschema bestaat niet alleen uit lopen, maar ook uit fietsen, spierversterkende oefeningen en indien nodig aanpassing van het looppatroon. Gaandeweg wordt de begeleiding afgebouwd en dient u zelfstandig te gaan trainen. Dit zelfstandig trainen gaat volgens een vooraf opgezet trainingsschema. Tijdens het lopen kan pijn worden ervaren. Om effectief te trainen, is het belangrijk om ‘door de pijn heen te lopen’. Dit is niet schadelijk voor uw lichaam en verergert de aandoening niet.

Gezonde leefstijl

Gedurende het traject zal de fysiotherapeut ook aandacht besteden aan uw leefstijlfactoren, zoals roken en een gezonde voeding. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat het stoppen met roken en gezonde voeding de klachten kunnen verminderen. Om de behaalde resultaten te behouden is het uitermate belangrijk om het trainingsschema, dat samen met uw fysiotherapeut is opgesteld, te onderhouden. Ook dient een gezonde leefstijl te worden ontwikkeld. Ook na het behandeltraject is het belangrijk om uw gezonde en actieve leefstijl te behouden, anders kunnen de verkregen resultaten verloren gaan.