Skip to main content

Long
 

Mensen met aandoeningen aan longen en luchtwegen (zoals astma, COPD/bronchitis, longfibrose, COPD/emfyseem, of klachten na een doorgemaakte Corona-infectie) kunnen last hebben van kortademigheid, hoesten, slijmproductie en vermoeidheid. Hierdoor ontstaat vaak weerstand tegen activiteiten die inspanning vergen, kortademigheid voelt immers niet prettig. Het resultaat is dat iemand inspanning gaat vermijden, waardoor de algehele conditie verminderd. Kortademigheid neemt toe met als gevolg dat men nog minder gaat doen. Hobby’s en sportactiviteiten verwateren en in veel gevallen neemt het verzuim van school of werk toe. Er ontstaat een negatieve spiraal.

De huisarts of longarts zal medicijnen voorschrijven met een zo gunstig mogelijk effect. Daarnaast kunt u zelf veel verbeteren aan uw kwaliteit van leven door op de juiste manier om te gaan met uw klachten (zelfmanagement). Daarbij kan de fysiotherapeut u helpen. Ervaring en wetenschappelijk onderzoek hebben aangetoond dat het algemeen welbevinden van patiënten met behulp van longrevalidatie verbetert. Mensen durven weer actief te worden en activiteiten worden weer opgepakt. Omdat men beter heeft leren omgaan met beperkingen en klachten, verbetert de kwaliteit van leven.

Fysiotherapie

Fysiotherapie bij longklachten heeft als doel het leren omgaan met de klachten en beperkingen die u ondervindt als gevolg van uw longaandoening, waarbij de therapie kan bestaan uit:

  • het geven van informatie en advies over de aandoening;
  • het verbeteren van de ademhalingstechniek;
  • het verbeteren van een goede ophoesttechniek;
  • het verbeteren van de algemene en functionele spierkracht;
  • het verbeteren van de conditie;
  • het stimuleren tot verandering van bewegingsgedrag, een gedrag waarbij bewegen in het dagelijks leven meer op de voorgrond staat en waarbij rekening wordt gehouden met belasting (wat u doet) en belastbaarheid (wat uw lichaam kan).

Voor wie?

Longrevalidatie is bedoeld voor mensen met COPD. Maar ook met andere long-gerelateerde klachten kunt u terecht bij de longfysiotherapeut van het Hart-, Vaat-, Long netwerk Twente.

Werkwijze

Er zijn drie vormen van longrevalidatie; eerstelijns revalidatie bij een fysiotherapiepraktijk, tweedelijns revalidatie vanuit het ziekenhuis en derdelijns revalidatie bij een revalidatie-instelling. Al deze vormen van revalidatie hebben dezelfde doelen.

De eerstelijnsrevalidatie vindt plaats bij een fysiotherapiepraktijk in uw omgeving. Aan de hand van een persoonlijke intake worden doelstellingen bepaald en afspraken gemaakt over de te volgen therapie. U gaat een oefenprogramma volgen in de praktijk; individueel en/of in een groep. Indien nodig wordt hierbij ook samengewerkt met andere zorgverleners (bv. thuiszorg, diëtist of ergotherapeut). Een belangrijk onderdeel van het programma is het doen van een huiswerkprogramma of andere beweegactiviteiten thuis. Vergoeding van deze behandeling komt vanuit uw basisverzekering, het aantal behandelingen dat vergoed wordt is afhankelijk van de ernst van de klachten. Uw fysiotherapeut kan u hier meer over vertellen.

De tweedelijnsrevalidatie is een programma van 12 weken in groepsverband vanuit het ZGT of MST. De longrevalidatie wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team met daarin de revalidatiearts (alleen in ZGT), de longarts, de longverpleegkundige, de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de diëtist en de maatschappelijk werker. Naast de hierboven genoemde doelen komen tijdens de bijeenkomsten allerlei onderwerpen rondom COPD aan bod; wat is COPD, hoe werkt medicatie en waarom is inhalatietechniek zo belangrijk, wat zijn sociale en financiële gevolgen van COPD, hoe belangrijk is voeding bij COPD?

Na het volgen van de poliklinische longrevalidatie merkt u dat uw algehele conditie verbeterd is en u beter kunt omgaan met uw klachten en beperkingen (zelfmanagement). Het is belangrijk dat u daarna uw bewegingsactiviteiten voortzet, dit kan bij een HVL-fysiotherapeut in uw buurt.

De tweedelijns longrevalidatie kan alleen op verwijzing van de longarts en wordt vergoed uit de basisverzekering. Voor meer informatie over tweedelijns longrevalidatie, klik hier voor ZGT / klik hier voor MST.

Derdelijns longrevalidatie is een klinische revalidatie bij een revalidatie-instelling als bijvoorbeeld ’t Roessingh. Dit kan alleen op verwijzing van de longarts en wordt op deze site buiten beschouwing gelaten.