Skip to main content

Hart
 

Na een hartinfarct of hartoperatie of bij een hartaandoening als hartfalen vraagt u zich af wat u nog kan en mag. Hoe is het gesteld met uw conditie en kracht? Kunt u nog traplopen, fietsen of sporten? Wat gebeurt er als u zich druk maakt in het verkeer of tijdens uw werk? Mag u zich nog wel intensief inspannen?

Fysiotherapie

Uw fysiotherapeut van het HVL-netwerk geeft antwoord op deze praktische vragen. De fysiotherapeut gaat met u werken aan het bevorderen van uw herstel en conditie. Het herwinnen van het zelfvertrouwen speelt hierbij een belangrijke rol. De fysiotherapeut helpt u te leren omgaan met uw aandoening (zelfmanagement), zodat u de draad van het dagelijks leven weer kan oppakken. De behandeldoelen kunnen zijn:

 • het verbeteren van uw belastbaarheid, zowel fysiek als mentaal;
 • het leren kennen van uw lichamelijke grenzen bij inspanning;
 • het verminderen van angst;
 • het herwinnen van zelfvertrouwen;
 • het verkrijgen van inzicht in de aard van de hartaandoening en risicofactoren;
 • het voorkomen van hartproblemen in de toekomst;
 • het verbeteren van uw kwaliteit van leven.

Voor wie?

Hartrevalidatie is bedoeld voor mensen:

 • met hartklachten, zoals stabiele angina pectoris (pijn op de borst die onder controle is)
 • met een hartinfarct
 • met hartritmestoornissen
 • met cardiomyopathie (aantasting van de hartspier)
 • met hartfalen
 • met MINOCA (dreigende hartschade bij ‘schone’ kransslagaderen)
 • na een dotter behandeling
 • na een hartklep- en/of bypassoperatie
 • na implantatie van een pacemaker of een inwendige defibrillator (ICD)
 • na een harttransplantatie
 • die wachten op een hartoperatie en zich willen voorbereiden op die operatie

Werkwijze

Er zijn 3 fases in de hartrevalidatie:

 • Fase 1: De klinische revalidatie, dit is het eerste herstel en de begeleiding daarbij tijdens uw opname in het ziekenhuis.
 • Fase 2: De poliklinische revalidatie vanuit het ziekenhuis. De tweedelijns hartrevalidatie vindt plaats na een infarct, operatie of diagnostiek/behandeling door de cardioloog en wordt uitgevoerd door een multidisciplinair hartrevalidatie team, verbonden aan de cardiologen van de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) of het Medisch Spectrum Twente (MST). Het team bestaat uit de cardioloog, verpleegkundig specialist, fysiotherapeut, diëtist, psycholoog en/of medisch maatschappelijk werk. De verschillende disciplines worden ingeschakeld afhankelijk van de individuele behoefte van de patiënt.

De revalidatie vanuit het ZGT vindt plaats in ZGT Hengelo en ZGT Almelo bij de afdeling fysiotherapie.

Vanuit het MST in de regio Enschede vindt de revalidatie plaats in een viertal eerstelijns fysiotherapiepraktijken (Fysio Twente in Enschede, Pro-F in Enschede, Fysiotherapie Noordman in Haaksbergen en Fysiopraktijk Berghuizen in Oldenzaal) in samenwerking met fysiotherapeuten vanuit het MST.

Deze revalidatie wordt, indien geïndiceerd (d.w.z. op verwijzing van de medisch specialist), vanuit de basisverzekering vergoed.

Voor meer informatie over de tweedelijns hartrevalidatie, klik hier voor ZGT/ klik hier voor MST.

 • Fase 3: Na deze periode is het belangrijk dat u het bewegen integreert in uw dagelijks leven. Dit kan door uw oude activiteiten te hervatten of door nieuwe beweegactiviteiten te starten.

Hier kan de HVL-fysiotherapeut bij u in de buurt u ook bij helpen (eerstelijns hartrevalidatie). Aan de hand van een persoonlijke intake worden doelstellingen bepaald en afspraken gemaakt over de te volgen therapie. U gaat een oefenprogramma volgen in de praktijk; individueel en/of in een groep. Indien nodig wordt hierbij ook samengewerkt met andere zorgverleners (bv. thuiszorg, diëtist). Vergoeding van deze behandeling is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Op de site van de Hartstichting vindt u veel informatie over hartaandoeningen, klik hier.